Homewizard data

Ik heb via homewizard de heatlink aangesloten. Helaas ontvangt het geen data meer. Daardoor stuurt homey ook geen flows meer. Nu valt ook de regenmeter uit met de temperatuurmeter.
Alles is wel zichtbaar in de homewizard app. Is de homey app lastig of zit er ergens anders een probleem. Ik val nu terug op de uw app.

Iemand heeft al eens een beschrijving gemaakt (wel in het Engels) om de data uit je HW te gebruiken in Homey.

Ik had van de week ook last van dit probleem, bleek dat mijn router de HW een ander IP adres had gegeven. Hierbij kwam dat de poort dus niet meer goed stond.
Wellicht het zelfde probleem, succes!

Hoi, dit heeft alles te maken met de communicatie tussen homey en de homewizard unit.
De homewizard heeft een vrij brakke wifi chip die voor veel problemen zorgt.
Kijk je wifi even na en test of het ip adres van homewizard nog klopt (bij voorkeur dus een vast / static ip). Verder test met ping of homewizard stabiel blijft. Wat @Rocodamelshekima beschrijft zal ook niet goed gaan als je connectie niet goed is.

Het bleek inderdaad dat de Homewizard een ander ip adres had gekregen van de router. Het duurde even voordat ik dat doorhad. Met een ip scanner kwam het juiste ip adres duidelijk in beeld.

nu weer verder met het dataverzamelen.

Hier is ook sprake van een verschillend ip adres. Nu heb ik in Homey het ip adres gezet dat in de router staat maar het gaat nog steeds niet. Kan iemand mij uitleggen wat ik moet doen om HW en Homey weer te laten samenwerken?

Ik ondervindt ook hinder dat de gegevens niet meer uitgewisseld worden. In eerste instantie bleek dit ook een probleem in het IP adres, maar heb nu al een paar keer de thermometer van Hw verwijdert en opnieuw toe moeten voegen.