Homey Pro (2023) vs Philips HUE Bridge

Har utfordring med lys etter overgang til HP23. Jeg bruker flere Philips HUE Sensorer. Når jeg brukte sensorene kun med Philips HUE Bridge, så reagerte lyskildene omgående. Etter overgang til HP23, så tar det ca. 2 -3 sekunder før lysene slås på. Skyldes dette at jeg har koblet opp Philips HUE Bridge i HP23 eller er det andre årsaker?

Noe som har en løsning på problemet?

Det ser ut som om mange får godt resultat med å fjerne Hue bridge helt, for å legge inn Hue tingen hver for seg i Homey med Hue without bridge appen i HomeyP23,
Men der er sikkert flere løsninger på problemet ditt

1 Like

Dette gjelder også for Namron lyskilder som er lagt direkte inn i HP23 med Philips bevegelsessensor. Sensorene lagt inn via Philips bridge. Skal prøve å legge dem inn med Hue without bridge appen. Håper at dette fikser problemet.

Det er faktisk en forsinkelse når du betjener Hue-enheter via broen med Homey hvis du bruker appen “Homey with Bridge”. Har du andre Zigbee-enheter?

Ja, men bare problemer bevegelsesdetektorene som går via Philips bridge. Har noen lyskilder fra Philips, men ikke problemer med de.

Ok, innse at du kommer til å opprette et andre nettverk i tillegg til Hue-nettverket. Dette trenger ikke være et problem, men sørg for at kanalene til de respektive nettverkene er tilstrekkelig adskilt. Jeg byttet sensorene mine fra Hue via broen, og det fungerer fint.

Hvordan gjør jeg det?

Du kan se kanalen i Hue-appen på telefonen din under Innstillinger - Broinnstillinger. For din Homey kan du se kanalen din Homey bruker på nettadressen https://tools.developer.homey.app/ under Zigbee under Systeminformasjon - Kanal. Pass på at disse er godt fra hverandre.

Philips HUE: 11
Homey: 20

Det er vel langt nok?

Jeg tror det. Se også: Changing Zigbee Channel?

1 Like