Ventilatie met tijd en met verbruik droogkast schakelen

ik zit met een probleem , mijn ventilatie( hier de ACM-250-LD) gaat om de zoveel tijd aan en uit, zo heb ik altijd een CO2 van een 410 ppm. Nu wil ik dat als mijn droogkast aangaat met de wall plug de ventilatie ook aangaat. Dat lukt allemaal, maar het probleem is, als in de tijd dat de droogkast draait , de tijd de ventilator uitschakelt , hij ook uit gaat.
Hoe kan ik dat voorkomen, zodat als de droogkast draait de ventilator blijft draaien , en zich niets aantrekt dat de tijd die wil uitschakelen. dit voorbeeld is een testopstelling homey 2019, moet nadien op een homey 2023 draaien.


Veel dank

Dus de ventilator alleen uitzetten als de droger niét draait.
Bij het uitzetten moet je als voorwaarde opnemen dat het vermogen van de droger kleiner is dan 2 Watt. Dus er een AND kaart voor zette met “vermogen is kleiner dan 2”. Die vindt je onder logica met “#nummer is kleiner dan nummer” en dan de tag opzoeken met het vermogen van de wall plug.

1 Like

heb dit geprobeerd, lukt goed, maar als ik dan de droger uitzet, blijft de ventilator wel draaien.
moet die AND kaart op een andere plaats?

Die 2 zwarte kaartjes links onder had je er gewoon in moeten houden.

1 Like

heel veel dank

Het was een leuk probleem!

1 Like

Had alleen de eerste flow gezien. :pensive:

Beste,
Heb toch nog een vraagje, ben er al 3 dagen na aan het zoeken en kom er niet uit.
Als de droogkast uitgaat en er is een tijdsblok die aan staat (vb tussen 10:00 en 11u30), gaat de ventilatie uit , dan zou die moeten blijven draaien tot eind tijdsblok.
dank jullie

Het onderste zwarte kaartje zet de ventilator altijd uit.
Dus misschien het kaartje niet gebruiken, dan gaat hij wel uit in de tijdsblokken.

1 Like

Dan gaat ie pas heel veel later uit.
Ik zou het uitzetten van de ventilator door het uitgaan van de droger in een aparte flow doen. Dat denkt makkelijker. En in die flow mag de droger de ventilator alleen uitzetten als de ventilator niet door het tijdschema is aangezet.
Ik zou een variabele “DoorTijdAangezet” aanmaken. Die zet je op True als de ventilator op een van de tijdstippen gestart wordt en op False als de ventilator op een van de tijdstippen gestopt wordt. Bij het uitzetten door de droger dan ook nog even testen of deze parameter niet True is.

1 Like

dan blijft hij draaien totdat de tijd uitvalt.
zal dat volgend antwoord proberen, dank u

kan u een voorbeeld geven van het aanmaken van een variable ,
je hebt " nieuwe variable"
wat kiezen ; tekst of nummer of ja/nee
dan welke naam/
dan ??

ben echt een sukkelaar , maar wil het toch leren

bedankt

Kies “ja/nee”
Als naam “VolgensTijdSchema”
Als Waarde “Nee”

Dan in je flow bij elk tijdstip dat de ventilator aan moet, met een logica kaartje deze op “ja” zetten, en bij elk tijdstip dat de ventilator uitmoet op “nee” zetten.
En bij uitzetten van de ventilator een AND kaart toevoegen die test op “VolgensTijdschema”.