Homey Community Forum

Temperatuur van sensor DS18B20 gebruiken in flows

Ik maak gebruik van een Raspberry pi in combinatie met een sensor DS18B20 om de temperatuur van de waterleiding uit te lezen. Wie heeft er voor mij wat handvatten om deze data te kunnen gebruiken in Homey (V2.0) flows.

Momenteel kan ik de waardes inzien met behulp van een python script, maar hoe krijg ik deze nou bijvoorbeeld in mijn logica tags zodat ze bruikbaar zijn?

Een optie zou kunnen zijn dat je vanuit het Python script een HTTP request maakt naar Homey, en daarop de HTTP request flow cards app draait.

Ik ga dan denk toch maar eens het boek programmeren in python voor dummies bestellen. Want voor mij is het maken van een HTTP request in het script niet vanzelfsprekend.