Plugwise app valt uit bij internet interruptie

Ik heb gemerkt dat de plugwise app stopt als mijn router herstart. Er is iets mis met de router dus het gebeurt meer dan 1x per dag. De router herstart en verder is er niets aan Homey te merken alleen dat de temperaturen niet meer met de plugwise app zijn in te stellen en ook worden er geen nieuwe data opgeslagen.

Ik kan de app ieder uur laten herstarten, maar misschien is er een beter idee of moet het aan Athom gemeld worden.

Suggesties zijn welkom, Hugo