PaperTrails en IETF

Heb geen idee wat BSD en IETF is, maar er is duidelijk een verschil.
Ik probeer de logs van PaperTrails te zenden naar mijn Synology.
Op zich gaat dat prima alleen…
Met BSD formaat heb ik in de tekst veel staan waar ik eigenlijk niets aan heb.
Doe ik dat in IETF formaat dan heb ik mooie berichten zonder poespas, alleen loopt de tijd dan 2 uur achter. Is daar iets aan te doen?

Er is ook een mogelijkheid voor “Custimized format”. Misschien is daar iets mee te doen?


Over die tijd: die lijkt goed te werken met BSD, maar doet dat niet. Omdat je Synology dat BSD-formaat niet kan parsen laat ie daar de tijd zien waarop het bericht binnen kwam, maar als je in de kolom “Messages” kijkt zie je dat de timestamps daar ook achter lopen.

De reden hiervoor is dat Athom in haar “wijsheid” bij firmware v6 heeft besloten dat alle apps in de universele timezone “UTC” moeten draaien, en die loopt (op dit moment) voor ons twee uur achter. Athom meent dat alle app ontwikkelaars maar de moeite gaan doen om timestamps om te zetten naar de lokale timezone.

Over “customized format”: Synology verwijst naar deze documentatie. Niet echt heel duidelijk :frowning:

Dus als ik het goed begrijp zou de vraag eigenlijk gesteld moeten worden aan @Dijker ?
Misschien leest hij wel mee en kan hij antwoord hierop geven.

In mijn geval staan trouwens de tijdzones hetzelfde ingesteld:
Synology GMT+01:00
Asus router GMT+01:00
Homey timezone “Europe/Amsterdam”

Apps op Homey “draaien” niet in de tijdzone die je hebt ingesteld maar in de UTC “tijdzone”, de app developer moet er inderdaad aan te pas komen om timestamps om te zetten.

Overigens geldt dat alleen voor SDKv3 apps, ik weet niet of PaperTrails dat is. Zo niet dan zit het probleem ergens anders.