Ontbrekende logic kaarten en berekeningen

Ik ben rustig aan mijn complexere flows aan het omzetten naar advanced flow. In de logic kaarten mis ik toch een aantal. Met name:
Groter dan of gelijk aan
Kleiner dan of gelijk aan
Waarde tussen (deze is er ook niet in de oude flow)

Tevens kan ik blijkbaar geen berekening doen in advanced flow.

Zie ik iets over het hoofd?

deze staan onder de EN kaarten
Of bedoel je dit niet?

Die zijn er inderdaad wel, maar er is niet een variant van …of gelijk aan.

Kaart omkeren. NIET Kleiner dan is toch hetzelfde als Groter of Gelijk aan ?

de bovenste of de 7e toch?

Als je bijvoorbeeld kleiner of gelijk aan 10 wilt hebben, zeg je toch gewoon kleiner dan 11?

Jawel, dat is het “en is precies” kaartje, voor tekst of getallen


Of het kaartje hieronder:

.

Dat is deze kaart:

Dit zijn de opties

1 Like

Top daar zit het dus :+1:t2:

1 Like

Ja kan ook :wink: