Homey Community Forum

Ziggo Mediabox XL power on/off in plaats van Power Toggle

Weet iemand toevallig of het mogelijk is om de Ziggo mediabox XL een power OFF / ON te kunnen geven in plaats van een Power Toggle?

Heel af en toe gaat de toggle mis en omdat de status aan of uit niet gedetecteerd kan worden is het gevolg dat hij vanaf dat moment precies tegenovergesteld wordt geschakeld.

Of, als dit niet kan, is er een manier om de status AAN/UIT te detecteren?
Dan zou ik die status misschien nog kunnen gebruiken in de flows :slight_smile:

Was het maar waar. Helaas is de API niet gedocumenteerd en zeer beperkt; die status detecteren is me niet gelukt.

1 Like

Gebruik een powerplug met stroommeting en gebruik de informatie hiervan om te zien of het apparaat aan of uit staat (let op de standby stroom, dus uit is niet altijd 0 watt)

1 Like