Homey Community Forum

Z-wave heat it og homey, noen med erfaring?

Hei!

Jeg strever med å komme i gang med heat it z-wave.
Jeg har en Stiebel Eltron bergvarmepumpe.
Har fått satt opp et system med regulator (reléer) her og aktuatorer fra uponor, men får ikke i gang dette med Homey. Jeg har Heat it Z-temp 2 termostater.
Jeg er veldig fersk og uerfaren. For å sette det opp, forstår jeg det slik at jeg må finne ID. Dette finner jeg kun for regulatoren, ikke for hvert relé. Er det slik at jeg da under tilknytninger på hver termostat skal benytte regulators ID (typ 15) og .prefiks for hvert relé? Eks relé 2= 15.2?

Herunder, må jeg da opprette flows for å bruke termostater i hvert rom?