Namron Z-wave termostat og cooling mode, brannfarlig?

Jeg har nettopp kjøpt inn en del z-wave termostater fra Namron. (4512757)

I stede for å få elektriker til å installere alle på en gang, har jeg satt opp en for å teste hvordan den fungerer med Homey. Jeg er glad jeg startet med én.

Paring med Homey går fint, alt bra så langt.
Jeg kan skru termostaten av og på og justere ønsket temperatur, ser bra ut dette…

Så finner jeg en tab under device menyen med tre store knapper, OFF, Heat og Cool.

Hvis jeg trykker på Cool, så reverseres termostatens funksjon. Dvs den vil holde varmekablene på helt til temperaturen synker til ønsker temperatur. Det blir omtrent som å ha en knapp i bilen som speilvender rattet, ikke veldig nyttig.

En termostat satt i cooling mode med varmekabler tilkoblet blir en positiv feedback loop som vil stå og varme helt til den blir skrudd av. Leste om en som hadde satt hele huset i “cooling” mode og dratt på hytta, for så å oppdage ved en tilfeldighet at huset holdt på å koke over

Termostaten er satt opp for å kutte varmen dersom gulvføleren overstiger 27c. Denne sikkerhetsfunksjonen skrus av når Homey setter termostaten i cooling mode.
Jeg har testet dette og termostaten skrur seg ikke av selv om temperaturen overstiger den konfigurerte sikkerhetstemperaturen for gulvføleren.

Jeg kan jo ikke ha et "smart"hus hvor noen kan lage en potensielt brannfarlig situasjon bare ved å trykke på feil knapp i Homey-appen ved et uhell.

På termostatens fysiske meny ligger cooling/heating mode under advanced settings. Ikke noe man styrer via frontpanelet selv. Dette er vel egentlig noe elektriker skal sette opp, og som bruker ikke skal røre.

  1. Går det an å skru av denne menyen i Homey, eller enda bedre, kan termostaten settes til å ikke eksponere dette og andre advanced settings via z-wave? Har zigbee-versjonen av samme termostat samme problem?

  2. Kan noen anbefale en termostat som ikke har dette problemet? Jeg trenger kun tilgang til av/på, ønsket temp og avlesning av faktisk temp via zigbee, z-wave eller wifi.

Disse termostatene blir nok levert tilbake, med mindre noen her har en bra løsning.