Wanneer kunnen alle apps gedownload worden voor de Beta?

Er zijn heel veel apps die niet beschikbaar zijn voor de bridge, dus eigenlijk heb je nog niks aan de bridge. (Beta) Wanneer worden alle apps beschikbaar voor de bridge (Beta)?

2 posts were merged into an existing topic: Homey Bridge

Er zijn al veel topics hierover en voor je directe vraag zou ik die gewoon bij support stellen.
en daarom gesloten en verplaatst.