Wachtkaart in advanced flow werkt niet


Ik heb een advanced flow voor het zonnescherm en de duettes in de woonkamer gemaakt. In de flow zijn wachtkaarten van 30 minuten opgenomen. Deze zijn bedoeld om in en uitklappen van het zonnescherm te beperken als er even een wolk voor de zon komt.

Echter, het zonnescherm en de duettes reageren regelmatig binnen een periode van 30 minuten. Soms wel binnen 5 minuten.

Zijn de flowkaarten onjuist toegepast of kan het zijn dat ze niet goed werken? Is dit een bekend issue?

Je zou in een simpele flow, bv die links onderaan, een vertraging kunnen opnemen om te testen of het wachtkaartje functioneert zoals verwacht. Dan weet je of het daar aan ligt of aan je logica in de flow. Ook kan je de flow testen en zien wat er gebeurd.
Als de lichtintensiteit binnen 30 minuten wijzig, start de flow dan opnieuw neem ik aan, en heb je twee of meer flows draaien. Dan kan er binnen 30 minuten het scherm omlaag en weer omhoog gaan.

1 Like

Zou ik dan beter als starter kunnen kiezen voor: Datum en tijd: Elke 30 minuten? En dan de wachtkaarten verderop in de flow verwijderen?

Of na het Lux-kaartje een vertraging van 30 minuten, Uh, nee, dan heb je hetzelfde probleem.

Dan zou je in een variabele bij moeten houden of je in een wachtlus zit of niet.

1 Like

Hoe vaak kan de helderheid in die 30 minuten veranderen.

Wanneer bij een twee verandering kort na de eerste de situatie bij de bovenste lijn omkeert dan zijn 2 timer gestart.
Zo kan op een moment alle 3 de timer gaan lopen.

Hier moet je bijvoorbeeld de app

voor gebruiken.
Dan kan je de timer stoppen als dat nodig is.

1 Like

En dan zou ik 3 timers moeten maken? Zodat als de situatie verandert van bijvoorbeeld 1 naar 2. Dan start timer 2 en stop timer 1?

Dat aantal gebruik je nu toch ook. :wink:

Jazeker, even checken of ik je suggestie begreep. Ik ga ermee aan de slag. Hartelijk dank allen voor het meedenken. Echt top!

1 Like

De use case is als volgt:

ELKE KEER WANNEER de lichtintensiteit is veranderd
AND ik zit een wachttijd
THEN doe niets
ELSE kijk of de schermen omhoog of omlaag moeten.

Technisch gezien kan dit op verschillende manieren geïmplementeerd worden.:grin:

De timers moeten onderschikt zijn dan de veiligheid van de schermen.
Anders kunnen je ze na 30 minuten kapot zijn.

Dan zijn we dus extra flows nodig, die bv start als de wind te hard waait.

Wanneer een timer moet starten dan moeten de andere twee gestopt worden wat dat is nu het probleem.

De 1e timer, boven, kan dat tussen de blauwe en gele uitgang.
Maar ook bij het volledig omlaag gaan moet die stoppen.

Zo moet je dat even uitzoeken.
Ook de 50% en 100% keuze.

Edit.
Het maken en aansturen van die 3 timers geeft natuurlijk wel extra flow lijnen.

Klopt. Het werken met timers leidt mijns inziens vaak tot problemen met timers……(Duh…). Die moet je dan eigenlijk weer in tijdslijnen proberen weer te geven en begrijpen. Vandaar mijn voorkeur voor zo weinig mogelijk timers. En om eerst alle use cases compleet te krijgen. Want bij veel regen zullen de schermen ook wel direct naar boven moeten. M.a.w. eerst duidelijkheid en begrip en overeenstemming op een wat abstracter niveau dan de technische implementatie.

Homey timer is goed voor korte tijden. Voor mij is 1 minuut het maximum.

Je zet i.v.p. dat klokje de kaart “Start timer xxx”.
Daarna gebruik je de trigger kaart “Timer xxx is afgelopen” om de flow verder te laten gaan.
Nu kan je als extra de kaart “Stop timer xxx” gebruiken als dat nodig is.

Er zijn nog veel meer mogelijk heden die o.a. problemen van Homey kunnen ondervangen.

Geen problemen met de timer app hier.