Thuis/Weg werkt nog steeds niet na app update

Gisteren de Homey app (IOS) geüpdatet naar versie 2.0.8.257. In de specs staat dat er diverse problemen zijn verholpen m.v.t. het detecteren van Thuis en Weg. Helaas ervaar ik nog steeds problemen, bij mij als beheerder werkt het vrij aardig maar bij mijn partner (ook IOS) vaak niet. Dat wil zeggen dat er gedetecteerd wordt dat ze niet thuis is maar zodra ze thuis komt blijft de status weg.
Hoe zijn de ervaringen bij jullie?

Is er verschil in hardware en software (iOS-versie?). En wat heb je gedaan om te voorkomen dat de app die op de achtergrond draait open wordt gehouden?

Nee

Snap je vraag niet goed maar zover ik weet kan je binnen IOS niet bepalen of een app wel of niet op de achtgrond blijft draaien. Apps sluiten in principe nooit af tenzij je dat handmatig doet.

Ik heb het opgegeven om te vertrouwen op een betrouwbare thuis en weg melding middels de homey telefoon app. Ik heb Owntracks geinstalleerd op mijn telefoon, de bijbehorende ‘Location and Presence’ Homey app en een MQTT gateway op mijn NAS om locatie gegevens af te handelen. Het voordeel is dat je middels de regio functie in Owntracks niet alleen een ‘Thuis’ geofence kunt configuren, maar ook bijvoorbeeld ‘Werk’ en op basis van het verlaten van de geofence ‘Werk’ flows kunt opstarten.

A post was merged into an existing topic: Trigger “Aanwezigheid” melding functioneert niet

Als de zoekfunctie gebruikt zou zijn volgens de richtlijnen in de welkom post dan waren er meerdere topics tevoorschijn gekomen met precies dit onderwerp. Hier enhier bijvoorbeeld. Om het forum een beetje overzichtelijk te houden doe ik deze op slot. Mocht je daar problemen mee hebben, neem dan gerust contact op met een moderator.