Hue contact sensor window/door

Vandaag heb ik een originele Hue contactsensor in de Hue app geïnstalleerd Ik krijg deze met geen mogelijkheid in Homey te zien Alle overige Hue sensoren werken perfect.
Ik heb in het forum reeds een antwoord ontvangen De deursensor wordt nog niet ondersteund Het is duw wachten op een update van Philips of Homey Jammer want alle overige Hue producten werken perfect met Homey, ook in de flows.

1 Like

Wij hebben onze glazen bol tijdelijk verhuurd :wink:
Zou je even wat relevante info bij je vraag willen zetten?

Allereerst welkom op de Homey Community!

Om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van de forumregels, kun je hier het bericht Welkom op het forum lezen.

Wordt nog niet ondersteund.

1 Like

Het lijkt erop dat deze hue deursensor nog steeds niet ondersteund wordt of is er inmiddels een alternatieve manier om de sensor toe te voegen?

Ik kreeg net dit bericht binnen van Athom mbt de hue contact sensor

Ik heb de experimentele update geïnstalleerd, maar hij staat er nog niet bij. En ook niet (misschien toevallig) onder een andere sensor. Dat heb ik ook geprobeerd.

:man_shrugging:t3:

Ik gebruik de Philips Hue Bridge zelf niet, dus ik kan het niet testen.
Je kunt proberen de contactsensor toe te voegen als een Generic Zigbee device. Als de contactsensor is opgeslagen in de testversie van de app, zal deze nog steeds correct verbinding maken.
Of je moet het melden bij Athom.
(Vertaald met deepl.com)

Ik snap, en zie dat de sensor er bij stond. Echter heb ik wel gezien dat de laatste versie al vanaf 12 april. Ik heb vandaag pas een melding testen gekregen. Dus ik denk dat de app nog moet worden ge-update door Homey. Ik heb er al wel een melding van gemaakt naar de afdeling denvelop.

Generic Zigbee werkt helaas niet met sensors, Dirk. Er zijn alleen basisfuncties om apparaten aan te sturen (aan/uit, dim en kleur)

Je hebt me niet goed begrepen. Misschien ligt het ook aan het vertaalprogramma.

Als je een Zigbee apparaat toevoegt via Zigbee (+ → Nieuw apparaat → Zigbee) en niet via de app, maar de app voor dit apparaat is al geïnstalleerd (in dit geval de Philips Hue app van Athom), dan wordt het apparaat alsnog automatisch toegevoegd via de app, inclusief alle functies. Het is dan niet langer een generiek Zigbee apparaat.

(Vertaald met: Je weet al)

Mja, of de vertaling gaat mank.
Je schreef dit namelijk, lijkt me vrij duidelijk, maar ik weet je originele Duitse zin natuurlijk niet :stuck_out_tongue:

Deze zin is in het Duits, via Deepl.com:
Du kannst versuchen, den Kontaktsensor als generisches Zigbee-Gerät hinzuzufügen

Daarom schreef ik dus, je kunt sensors niet als generiek zigbee apparaat toevoegen, want dat werkt niet met de generieke zigbee driver.

Maar is snap nu je gedachtengang den ik:
je denkt dat als je een apparaat als generiek zigbee device paired, en een app herkent het apparaat ineens toch wel, dat hij via de app gepaired gaat worden?

Min of meer: pairen zelf is altijd generiek, pas als een apparaat gepaired is wordt het intern “gekoppeld” aan een app/driver met behulp van de manufacturer/model ID’s.

Je kunt ook, voor zover ik weet, een Philips Zigbee device pairen met b.v. de IKEA app. Het enige dat dan niet klopt zijn de instructies om het apparaat in pairing mode te zetten.

2 Likes

Beste mensen,

De hue contact sensor is nu koppelbaar aan Homey met de hue app, met de versie, welke nog experimenteel is. En hij werkt.

Dit is de procedure om een generiek Zigbee apparaat toe te voegen:

En dit is wat ik heb voorgesteld om te doen.

@robertklep heeft het in meer detail uitgelegd en ik ben het ermee eens.

(Vertaald met: deel.com)