High memory usage on HP2023 compared to HP2019

via google translate:
When I turn on the beacon app, the free memory drops drastically within a few days. (it then hangs around 200Mb) Every few days I had to restart Homey to have more than enough free memory available again. Athom is aware of this.

Als ik de beacon app aanzet gaat de vrije geheugen binnen een paar dagen drastisch naar beneden. (blijft dan hangen zo rond de 200Mb) Om de paar dagen moest ik Homey opnieuw opstarten om weer ruim voldoende vrij geheugen beschikbaar te hebben. Athom is hiervan op de hoogte.

1 Like