Deze command werk niet

Deze command werk niet, ondankt het Homey CLI - Homey Apps SDK te vinden is.


homey app driver flow create

zie hier fout in CLI:

homey app driver flow create
homey.js app driver flow

Create a new Flow for a Driver

Options:
–version Show version number [boolean]
-p, --path Path to a Homey App directory

$ homey app driver --help
homey app driver

Driver related commands

Commands:
 homey app driver capabilities Change the capabilities of a Driver
 homey app driver create    Create a new Driver
 homey app driver flow     Create a new Flow for a Driver

Laatste regel. De documentation klopt kennelijk niet (of is verouderd).

het is juist die regel die ik moet hebben.

Wat is de nieuwe versie hiervan?

Letterlijk de laatste regel:

$ homey app driver flow
? For which driver do you want to create a Flow? (Use arrow keys)
…