App for Bambulab 3d printer

Graag zou ik een app willen hebben voor mijn bambulab 3d printer. Op github staat al een app (homeassist) maar deze is niet geschikt voor homey.

3 Likes

Hiervoor is er al het topic [Requests] Homey Pro Community App Requests - #907 by Emiliano_Quetimporta

Sorry I meant another app. My bad wrong reply

Nieuw: je kunt hier ook een verzoek doen:
https://request-a-brand.homey.app/boards/request-a-brand

1 Like

Er zijn mogelijkheden door zelf wat knutsel werk uit te voeren…

Ik vond dit stukje code: GitHub - ChadDevOps/bambu-lab-pushover-notify: Monitor the Bambu X1C and send pushover notifications on gcode_state changes.

Heb dat wat aangepast door de MQTT berichten door te sturen naar mijn eigen MQTT broker, en vervolgens met Device Capabilities de info naar Homey te brengen.

Screenshot 2024-05-29 at 15.05.34