Velger: tidspunkt for vekking?

Heisan igjen, i det gamle systemet hadde jeg en variabel med:

0600
0630
0700
0730
0800
0900 (helg)

som variable verdier. Hvordan bør jeg løse dette i Homey Pro?

Sikkert overlapp med forrige spørsmål, men…

Lærer underveis, men vil gjerne få dette på plass før jeg skrur av den gamle «serveren».

Takk.

Du kan jo ha variabler i Homey også, så jeg antar du kan løse det slik du er vant med? Du finner dem under “… Mer” nede i høyre hjørne av appen. Variablene kan du bruke i flows.

Takk, de har jeg funnet ja.

Vil gjerne ha flere valg på samme variabel. Stort sett er vekkingen på samme tidspunkt, men i helgen litt senere og når det er andre ting mye tidligere.

Skjønner vel «logikken til homey» etterhvert, men…