Homey Community Forum

Sikkerhet?

Er det noen som har gjort seg noen betraktninger om sikkerheten til Homey pro?

Hvordan vet man at apper er vennligsinnede?
Hvordan sikrer man seg best mulig mot innbrudd?

Osv.

@Marius_Buer Security concerns - Questions & Help - Homey Community Forum