Trashcan Reminder 2.0: Geen meldingen meer voor 2024

In de app zijn de ophaaldagen 2024 (van de DeAfvalApp) niet opgenomen c.q. aangepast. Krijg dus geen meldingen meer.

@Jacques_Derks Heb je de app al een keer opnieuw opgestart?
Hier staan al weer diverse data van 2024 in de app.
Die zie ik staan onder Developer tools, app settings, Afval herinnering 2.0.

App al diverse malen opgestart. Geen resultaat. De data van 2023 zijn niet vervangen door 2024.
De bronapp is Afval App (NL)

Staan de nieuwe data al wel op de site van je eigen ophaaldienst?
Of hebben ze een nieuwe website en is de informatie verplaatst?

Dat ligt aan de bron… krijg hier wel data uit 2024. Al gebruik ik wel eigen dev versie vd app (code is wel germerged in branche maar wordt niet gepusht…)

In de AfValApp zijn de data aangepast naar 2024. De nieuwe data kunnen importeren in mijn agenda.

Ik krijg de huidige datum niet door terwijl ik die wel terug krijg als ik de api van de afvalapp aanspreek:
Ik gebruik de volgende api call: https://dataservice.deafvalapp.nl/dataservice/DataServiceServlet?type=ANDROID&service=OPHAALSCHEMA&land=NL&postcode=5709pt&straatId=0&huisnr=5&huisnrtoev=

en ontvang de volgende resultaten voor restafval: REST;06-02-2023;20-02-2023;06-03-2023;20-03-2023;03-04-2023;17-04-2023;01-05-2023;15-05-2023;27-05-2023;12-06-2023;26-06-2023;10-07-2023;24-07-2023;07-08-2023;21-08-2023;04-09-2023;18-09-2023;02-10-2023;16-10-2023;30-10-2023;13-11-2023;27-11-2023;11-12-2023;23-12-2023;08-01-2024;22-01-2024;

In de debug informatie in de app is de eerste datum voor rest 5-2-204

Er komen een tweetal blokken per categorie in de API call terug. Lees; 2x REST, 2x GFT etc.
Lijkt gegroepeerd per jaartal. Maar de eerste datums van Januari 2024 staan gegroepeerd onder 2023. Code loopt door de resultaten heen en zal het laatste REST blok (als waarheid) pakken. En daar is de eerste datum inderdaad 05-02…

Zo te zien alom bekend formatting probleem met de API van deAfvallApp. Zie ook hier.

1 Like

Maar geen ophaaldata van januari, terwijl die wel op de website staan.
Er gaat dus iets mis.

Hier(BE) dus ook geen oplaaddata meer…app herinstalleerd en geeft “adres wordt niet ondersteund” terwijl dit op de “recycle calender” wel herkend wordt.

Ondertussen opgelost door maker app!

Is de maker nog actief? Rova is er mee gestopt sinds hun update

Op de app pagina staat een link die je kan gebruiken naar Github.
Daar staat ook het Rova probleem al gemeld.
ALS je eventueel een vervangende pagina van ROVA kan vinden waar de info vandaan gehaald kan worden zou je dat daar ook eventueel kunnen posten.
Dan kan de maker er misschien wel een aanpassing op maken.