Tado, "stel de temperatuur in <onbeschikbaar>"

Om de temperatuur in te stellen worden variabelen gebruikt. Recent zijn de variabelen niet meer te selecteren, de lijst met beschikbare variabelen is leeg. In bestaande flows wordt nu “onbeschikbaar” weergegeven.

Heeft iemand dit probleem ook geconstateerd?

Homey Pro 2019


Bij nader onderzoek is duidelijk dat het probleem doet zich alleen in de webapplicatie voordoet. Dus het is momenteel niet mogelijk om geavanceerde flows met tado te maken.

Heb je dit al geprobeerd, of heb je enkel de constatering gedaan dat het niet werkt?

  • Cache legen en opnieuw laden
  • open de web app eens in een privé tab
  • Andere browser
  • Andere pc/laptop

Als ik de web app te lang open heb, of laptop op standby zet i.p.v. uitschakelen, lijkt af en toe “de helft” het niet meer te doen.
Cache legen en opnieuw laden is dan de fix