Strømforbruk i en periode til variabel

Hei! Jeg har hatt Homey i bruk på hytta en stund, men har ikke kommet meg så godt inn i logikk og variabler, og jeg finner ingen gode (nok?) eksempler som får meg i mål. Jeg har sikkert bare sett meg helt blind…

Jeg ønsker å rapportere, enten via e-post eller pushmelding strømforbruket til et gitt komponent, f.eks. Aeotec Heavy Duty Switch, i en gitt periode. Hvordan kan jeg “skrive”/logge strømforbruket til en variabel(?), som jeg senere bruker en i flow for rapportering, og deretter “tømme” variabelen f.eks. hver kveld 23:59 eller siste dag i måneden (for månedlig rapportering)? Har du flows du kan dele?

Ja, jeg gjør noe tilsvarende. Det hele baserer seg på at enheten selv (f.eks Fibaro switch i mitt tilfelle) avleser strømforbruk og presenterer det som et summert totalforbruk (i min Fibaro heter dette “Energi”)

Jeg har to variabler, en for “forrige verdi” og en for “siste time”. Så har jeg en flow som går en gang i timen. Den avleser “energi” verdien fra den enheten du ønsker å lage målinger for. så subtraherer jeg “Forrige verdi” fra denne verdien og vips har du forbruk i forrige time som kan lagres i variabelen “siste time”. Så lagrer jeg den avleste verdien i “forrige verdi” for å gjenta det samme om en time.
På den måten får jeg “siste time” verdier som jeg kan vise i “Innsikter” (dårlig navn/oversettelse, men det er en annen sak) for å få en graf gjennom dagen.

Så hører det til i historien at den Fibaro switchen jeg gjorde dette med, ikke oppdaterer “Energi” ofte nok til at dette funker, men det er trolig et lokalt problem her hos meg. Jeg har prøvd det samme med en Fibaro wall plug, der ser det bedre ut.