Info uitThings Network-webhook in Homey gebruiken

Ik krijg domweg niet scherp hoe ik de meetgegevens uit een LoRa-sensor dmv een webhook in Homey kan gebruiken, bijvoorbeeld om er een virtueel apparaat van te maken.

De webhook uit TTN verstuurt onderstaande JSON gegevens (gekopieerd van webhook.site):

{
 "uplink_message": {
  "decoded_payload": {
   "err": 0,
   "messages": [
    {
     "measurementId": 4097,
     "measurementValue": -0.12,
     "type": "report_telemetry"
    },
    {
     "measurementId": 4098,
     "measurementValue": 93.98,
     "type": "report_telemetry"
    }
   ],
   "payload": "01011088FFFFFF0102101C6F0100840F",
   "valid": true
  }
 }
}

measurementId 4097 is temperatuur
measurementId 4098 is Rel. Luchtvochtigheid

Diverse mogelijkheden heb ik bekeken maar ik weet niet hoe ik het aan moet pakken.
Ik loop al vast bij het testen of ik de webhook wel correct ontvang. :face_with_diagonal_mouth:
Zo zou ik de bovenstaande JSON simpelweg als notificatie aan mezelf willen sturen.

Uiteindelijk zou ik een virtueel apparaat willen maken dat de gegevens van de LoRa-sensor als bron heeft. Wie helpt me op gang?

Gr.

zoiets?

Nee, de data komt binnen via een webhook request naar Homey. Volgens mij kun je niks met die data doen verder.

Dat zag ik niet aankomen. Waarom kan er niets mee gedaan worden?

De standaard kaarten van Homey stellen die data niet ter beschikking. Je kunt kijken of een app als Webhooks dat wel kan (de blurb suggereert van wel, in ieder geval).

Die app had ik bekeken. Aanwijzingen voor gebruik zijn erg summier voor mij. Tot nu heb ik er dit van gemaakt om eens te kijken wat ik ontvang. Maar ik lijk niks te ontvangen. Ik doe ws. iets fout in de syntaxis.

https://webhooks.athom.com/webhook/123456789123456789123456?homey=123456789123456789123456&event=[tuinkas]

Weet niet of ik de suffix &event[…] correct gebruik.

In de bijbehorende flow die de webhook moet ontvangen doe ik dit:

Beetje suffe documentatie, het moet &event=tuinkas zijn, dan werkt het wel.

Je kunt daarna de Body tag gebruiken om de data binnen te halen, bv hier het eerste message:

Helaas zijn Homey’s flows nogal beperkt en bestaat er bv geen makkelijke manier om over meerdere messages te itereren. Het is dan misschien makkelijker om de uitkomst van de Webhooks trigger door te sturen naar een Homeyscript zodat je alle data in één keer uit het bericht kunt halen.

:ok_hand:

Ja heb wat binnen nu. Ga het eens verder uitpluizen.