Homematic acces point

Hallo is het evt. mogelijk om mijn Homematic access point te koppelen aan de Homey, ik heb daar namelijk een HmIP-SLO aan gekoppeld.

Bvd,

Remco

Nee