Heatit z-trm3 og Tibber

Hei,

Kan dere dele flows som dere bruker for å styre gulvvarme med heatit og tibber?

Hva fungerer og hva sparer strøm og penger?

Har dere noen flows for å unngå neste effekttrinn?

Takk

homey cloud eller pro?

Jeg har Cloud, men det er bra og ser flows fra begge.

Litt usikker på hva du mener med at du ser flows fra begge, men antar du mener fra tibber og fra heatit da. Jeg spør om du har cloud eller pro fordi det er mye mer innviklet å få til på cloud/bridge i og med at du hverken kan ha apper som sparegris,heat controller eller advanced flows som gjør dette mye lettere. Har selv cloud så jeg har laget til en del logikk og flower, men det er litt mye rot og ikke så lett å forklare. Jeg kjører flow som setter varmekabler 2 grader lavere om prisen er 10% dyrere enn dagens snitt ELLER om prisen er en av de 9 dyreste den dagen og over månedes snitt. Månedens snitt regner jeg ut med å plusse på timens pris i en variabel, samt plusse på en telle-variaber for antall timer som har vært i måneden. Deler deretter totalen på antall timer for å få snittet

Høres avansert ut! Jeg har homey bridge.
Håper flere apper blir lansert for bridge snart…

Kan du dele dine flows? Fungerer det bra? Varmt nok i huset?