Har 40 Namron Ruter Enheter, ikke mulig inkludere mer en ca. 20. (Homey Pro 2023)

har 24 Dimmere og div andre enheter som Termostater og noen få trådløse brytere der av alt er Zigbee.
ser at Homey Pro 2023 har en limit på hvor mange Router Enheter den kan legge til, men deretter en høy grense på EndDevices. hvordan får jeg lagt til de resterende Dimmerene og termostatene som har fast strøm? disse vil jo automatisk være Router enheter, men burde vært EndDevice om jeg skulle hatt mulighet å legge til fler?
kjent problem?

Har du prøvd å legge til? Antall direktekoblede komponenter har en begrensning ja, men det er heller ikke hensiktsmesdig i at alle routere skal kobles direkte til HP23. Ingenting av dette kan man egentllig styre, HP23 sier stopp til direktekoblede komponenter, når den sier stopp, uten at de fleste merker noe.