Elko smart produkter

Hvordan fungerer elko smart produkter opp imot Homey pro?

I utgangspunktet bra de fleste tror jeg. Jeg har noen eldre dimmere som har et problem som gjør at de ikke kan motta kommandoer oftere enn hvert 30. sekund, ellers har ikke jeg noen problemer med dimmere og termostater. Jeg har også et puck-rele og en puck-dimmer som fungerer fint. Men ikke alle de nye produktene er støttet ennå, og i tråden for appen nevner noen at de sliter med forbruksmålingen. Så det kommer an på hvilke produkter du skal bruke og hvordan.