Elko smart produkter

Hvordan fungerer elko smart produkter opp imot Homey pro?

I utgangspunktet bra de fleste tror jeg. Jeg har noen eldre dimmere som har et problem som gjør at de ikke kan motta kommandoer oftere enn hvert 30. sekund, ellers har ikke jeg noen problemer med dimmere og termostater. Jeg har også et puck-rele og en puck-dimmer som fungerer fint. Men ikke alle de nye produktene er støttet ennå, og i tråden for appen nevner noen at de sliter med forbruksmålingen. Så det kommer an på hvilke produkter du skal bruke og hvordan.

Jeg har fått installert 12 stk. Elko Smart ESH 316GLED dimmere, spredd utover hjemmet mitt, som danner et godt grunnlag for ZigBee-nettverket. Samt diverse dimmepiller og releer. Jeg har ikke hub fra Elko, men kjører dem alle direkte mot Homey Pro. De få Elko smartbryterne jeg har går også via Homey-en. Hittil, en tre ukers tid, så har det fungert helt utmerket.

Jeg holder på nå å legge til en del batteridrevne dingser og ser at disse hekter seg via respektive dimmere rundt om i huset. Det ser ut til å fungere fint og jeg er så langt veldig fornøyd med løsningen. Elektrikerne jeg hadde inne prøvde alle å få meg til å gå for Plejd. Men jeg var fast bestemt på å gå for ZigBee 3.0 og en løsning som etterhvert støtter Matter.

Pass på at du kjøper kun nyeste versjon av Elko smartenhetene. Sjekk artikkenumrene. Den ene elektrikeren kom med var en eldre modell. Motivasjonen min for å gå for Elko 316GLED er at disse fortsetter å fungere selv om huben skulle svikte.

Hi,

Just got my ELKO ESH RS16 Super thermostat after long time waiting.

In the meantine, someone told me this doesn’t update the energy (W), has anyone experienced this or other issues?