Homey Community Forum

Elektriche kachel

hoe maak je een (Flow ) met temp sensor en elektriche kachel
en slimme stopcontact
how to make a flow with temp sensor and electrical heater
and smart outlet

Als: Temperatuur is gewijzigd [tag]

En: temperatuur [tag] is kleiner dan 18

Dan: schakel slimme stekker aan

Anders: schakel stekker uit

Hou er wel rekening mee dat deze flow de hele dag blijft schakelen, bij iedere temperatuursverandering!
Misschien beter om er een variabele aan toe te voegen?

hoe dan

wil je mij dan een flow geven
ikheb firmware 2.0

Beter dus 2 flows :
wanneer temperatuur verandert en kleiner dan 16 en staat uit dan starten
wanneer temperatuur verandert en groter dan 18 en staat aan dan uitzetten

2 Likes

Je kunt ook een extra voorwaarde in de EN kolom zetten:

EN
De stekker van de kachel is UIT

I’ve just moved your request to the Netherlands forum.

Thanks

2 Likes

Voor een soortgelijke schakeling heb ik voor de zekerheid even gekeken naar het max Watt van de kachel en het slimme stopcontact.

1 Like

is goed thanks

1 Like