Homey Community Forum

Elektrich slot aansturen via virtueel apparaat

Ik wil het slot van mijn buitendeur pas op het elektrisch nachtslot zetten als de deur gesloten is.
Dus na het commando “deur op slot” wachten op “eindschakelaar deur dicht” dan “Danalock sluiten”. volgens mij is dat mogelijk met een virtueel apparaat maar hoe maak ik die aan.
Of zijn er nog andere manieren om dit te programmeren in de Homey.

Je kunt toch eenvoudig in de EN kolom de voorwaarde Eindschakelaar dicht opnemen?
dus: Als “deur op slot” EN “eindschakelaar deur dicht” dan “Danalock sluiten”
eventueel kun je dan ook nog toevoegen ANDERS “Spraak commando DE DEUR IS NOG OPEN”

Je wilt dus als ik je goed begrijp, tegen homey zeggen “deur op slot” en dat homey dan wacht tot dat de eindschakelaar dicht zit en dan dat de danalock op slot gaat?

Punt is dat als je het commando geeft “deur op slot” de flow start. Je zult dus of met een timer moeten gaan werken ( alleen hoe lang zit er tussen het commando en dat de eindschakelaar sluit) of iets met booleans, of met een nummerike variabel die voor elke actie een punt geeft en bij 2 punten het commando geeft om op slot te gaan.

misschien denk ik veel te moeilijk nu, maar is het eerste wat in me op komt.

Ik heb een schakelaar bij de achterdeur “centraal uit” waarbij het licht uit gaat en als ik de deur open en weer sluit dan moet het slot op het nachtslot gaan.
Omdat ieder persoon anders het huis verlaat vindt een timer niet de manier omdat ik ook wil horen dat het slot vergrendeld als de deur sluit.
Ondertussen het ik werkend met een extra switch.
Centraal uit zet de switch hoog en na melding deur dicht stuur ik het slot op nachtslot.
Uiteraard zet ik de switch weer laag.

Dit kost mij dus een extra switch om als geheugen functie te gebruiken.
Nu las ik dat bij “experimenten” virtuele apparaten zijn te gebruiken maar weet niet hoe te programmeren.