Data uit een excel halen op basis van tijd en de output via mail naar verschillende e-mailadressen versturen

Is het mogelijk om dit te doen en/of heeft iemand een voorbeeld flow?

Data uit een excel halen op basis van tijd en de output via mail naar verschillende e-mailadressen versturen

Deze Thread is verplaatst naar het Nederlandstalige deel van het forum. Als je daar problemen mee hebt, neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op.
Graag aandacht voor het plaatsen in de juiste taal/categorie.

1 Like

Hoi Ruud,

Welke Excel, waar is deze opgeslagen of waar komt ie vandaan. Welke app / software produceert de excel, of download je het ergens?

“Op basis van tijd”
Vaste intervals, of afhankelijk van random tijdstippen?


Geen probleem met Email sender App for Homey | Homey

Een excel die in die de Google
Cloud staat die wordt geproduceerd door een python script.

De interval is iedere 4 uur omdat de python export ook iedere 4 uur loopt.

Iedere 4 uur is geen probleem

Je blijft wat cryptisch voor mij.
Ben benieuwd naar hoe een Homeyscript, de data uit de excel kan halen? Kan die excel bijv. via een fetch commando als .csv worden gedownload?

Of, wat mij eenvoudiger lijkt:
Kan dat python script uitgebreid worden, zodat het gewenste data direct via een webhook naar Homey verstuurd?

Is Homey nu echt de handigste omgeving om dit soort administratieve automatisering te doen? Of is er toch een relatie met huis-automatisering?

Oh excuus, ik zal wat duidelijker proberen te zijn.

Ik wil iedere 4 uur in een excel bestand dat in mijn one drive staat kijken of er nieuwe entries zijn en als dat zo is dat we dan of een pushbericht met die nieuwe inhoud naar mijn Apple Watch en/of mail wordt gestuurd.

Dit is dan een trigger voor mij om iets handmatigs te doen.

Is dit duidelijker?

Excel gebruiken voor variabele gebruik zou ik zeer op prijs stellen.

Via Google Sheet app kan wegschrijven al wel.
Daar heb ik goed gebruik van kunnen maken om een probleem met een flow te vinden.
Zoveel mogelijk data naar sheet sturen en controle berekeningen maken.

Je zou veel rekenwerk in een sheet kunnen doen i.p.v met Homey.
Nu moet je met BLL variabelen werken omdat met die van Homey niet kunnen rekenen.
Maar die van BLL zie je niet in je Dashboard dus moet je 2 variabelen maken.

Minder ruimte nodig van al die extra reken app’s

Heeft niets te maken met thuisautomatisering en dat is de vraag ook niet.

De vraag is of het kan en zo ja hoe dan? Er zit functionaliteit in die mijn wens kan ondersteunen denk ik maar ik weer er net niet genoeg van af.

1 Like

De achtergrond van de vraag of het iets met huisautomatisering te maken heeft, is dat een computer, telephone, tablet etc… ook functionaliteiten hebben die je wens ondersteunen. En is de vraag in welke omgeving jouw wens het makkelijkst gerealiseerd wordt. Daarvoor moet je die wens dan wel compleet kennen, en weten over welke middelen en kennis je beschikt.

De wens is om bepaalde data die een python script wegschrijft in een excel die in One drive staat uit te lezen en dat Homey mij dan, als er een nieuwe entry is op basis van het huidige tijdstip (lees als er tussen het huidige tijdstip en 4 uur terug 1 of meerdere records zijn bijgekomen) dat er dan een pushbericht naar mijn Apple Watch en/of mail gaat zodat ik actie kan ondernemen.

De records in excel zijn voorzien van een datum tijd.

Dit zal ook vast met andere apps, platformen enz kunnen maar ik wil dit graag in Homey, als dat kan.

Aan de reacties te merken kan dat schijnbaar niet of moeilijk.

Misschien dat je vraag de gebruikers van dit platform niet zo ligt. De bedoeling is om elkaar te helpen wanneer je vastloopt bij een flow of script. En jou vraag is erg algemeen. En dat roept de vraag op wat je zelf al uitgezocht hebt en geprobeerd hebt en waar je vast loopt en welke apps je wilt gebruiken. Misschien kun je je flows delen om te laten zien waar je vast loopt?

1e = Google
2e = Microsoft
Hou het wel duidelijk/consistent Ruud :wink:

Voorzover ik je vraag begrijp en al eerder heb voorgesteld:
Homeyscript zou een .csv file moeten kunnen ‘fetchen’ en daar de data uit filteren.

Hoe vind je de URL van het Google .csv bestand:

Zoiets zou dan in Homeyscript gedaan kunnen worden:

const downloadCsv = async () => { 
try { 
const target = `https://SOME_DOMAIN.com/data/csv/addresses.csv`; //file 
//const target = `https://SOME_DOMAIN.com/api/data/log_csv?$"queryString"`; //target can also be api with req.query 
const res = await fetch(target, { 
method: 'get', 
headers: { 
'content-type': 'text/csv;charset=UTF-8', 
//'Authorization': //in case you need authorisation 
} 
}); 
if (res.status === 200) { 
const data = await res.text(); 
console.log(data); 
} else { 
console.log(`Error code ${res.status}`);
    }
  } catch (err) {
    console.log(err)
  }
}

Zie voor achtergrond:

.

Dat is dan deel 2,
Het resultaat van de ene fetch zou dan vergeleken moeten worden met het resultaat van de daarop volgende fetch.
Dit ziet er bruikbaar uit

1 Like