Data punten opvragen

is het mogelijk om via homeyscript van device xxxx-xxx-xxx-xxxx data punten op te vragen. Dus ik wil graag in de periode xx tm yy alle opgeslagen datapunten hebben. Het de vervolg vraag is kan je die data ook dan aanpassen?

Wat bedoel je met data punten, alle waardes die bij een device horen?
Ik heb hier een script om bijv. alle OnOff momenten te laten zien

// List OnOff history 
//
let allDevices = await Homey.insights.getLogs() 
let onoffDevices = allDevices.filter(function (capability){
return capability.id==='onoff'
}) 

onoffDevices.forEach(async (device) => { 
 let deviceData = await Homey.insights.getLogEntries({uri: device.uri, id: device.id}) 
 deviceData.values.forEach( value => { 
   let dateTime = value.t.replace(/T/, ' ').replace(/\..+/, '')
   console.log('"' + device.uriObj.name + '"' + ',',dateTime + '(UTC),',value.v + ',','"' + value.originName + '"') 
  }) 
})
return(true)



Dit script laat alle devices van een app zien, met alle bijbehorende waardes:

// Show Devices Of App X.js
Homey.devices.getDevices()
.then(f => {
  return Object.values(f).filter((device) => 
  device.driverUri === 'homey:app:nl.qluster-it.DeviceCapabilities');
  })

  .then(devices => 

  console.log(JSON.stringify(devices, null, 4)));
  await tag("All App Devices" ,(JSON.stringify(devices, null, 4)));


De benodigde app Uri kun je makkelijk uit de app store link halen:
Screenshot from 2023-10-30 20-23-13

Voorzover ik weet kun je data die een app genereert niet eenvoudig wijzigen.
Bij sommige apps kan dat via flowkaartjes, dan kan het wel door de flowkaartjes te simuleren in Homeyscript.
Zie de voorbeeld scripts: