Homey Community Forum

Chromecast problem?

Jag har nu provat och försökt få liv i chromecast i Homey, via chromecast appen.
Det enda som händer är att jag kan lägga upp den som enhet. Men den finns inte valbar i flows.
Och det enda man kan se när man går in på enheten i settings är ett ljudreglage.

Har Google helt tappat kompabiliteten med Homey?
Eller är det något annat som strular?

I flows får jag inte upp någon media ikon.

Fungerar för mig. I THEN kan jag lägga in enheten.
image

För mig är problemet att jag inte ens får upp en ikon i listan till vänster, som jag skulle kunna dra in i ett flow

Prova att ta bort din enhet, starta om appen och sedan lägga till enheten igen. Döp INTE om den under tillägg, då strular den ordentligt.

Tackar! Fick det att funka. Fick plocka bort, stänga ner och starta om hela rasket. Och installera om chromecast. Nu lirar det :slight_smile:

1 Like