Beginnersvraag: Waarom een flow starten met "verandering" EN "kleiner dan"

Ik begrijp iets nog niet helemaal. Ik wil een flow maken waarin mijn Hue lamp in huis aan gaat als een lichtsterkte van een motionsensor buiten een bepaalde waarde heeft bereikt. Er zijn dan 2 mogelijkheden
ALS lichtsterkte < 100lx
DAN lamp aan

Maar ik zie ook vaak in een voorbeeld:
ALS lichtsterkte verandert
EN lichtsterkte < 100lx
DAN lamp aan

Wat is het verschil?

Flow 1 zal maar 1x activeren, als de waarden van boven de 100 lux naar onder de 100 lux valt.

Flow 2 zal bij elke wijziging onder de 100lux activeren, dus zelfs als de lamp dan al uit is, zal hij nog een keer uit worden (geprobeerd) gezet.

Hoe eenvoudig kan het zijn. Dank je wel.
Nog een aanvullende vraag: In de 1e situatie wordt de flow toch steeds opnieuw getriggerd naarmate het steeds donkerder wordt

Nee, in de 2e situatie is dat het geval, de flow met de EN voorwaarde.
Je kunt dan nog een voorwaarde toevoegen: de lamp moet uit zijn.
ALS lichtsterkte verandert
EN lichtsterkte < 100lx
EN lamp A is uit
DAN lamp A aan

Dan wordt de flow nog wel getriggerd, maar wordt de actie niet uitgevoerd als de lamp al aan is.

Bijv. KaKu geeft geen status terug, dan heb je niets aan β€œEN lamp A is uit”
Je kunt dan onnodige triggers voorkomen door de flow tijdelijk te disablen:

Flow1
ALS lichtsterkte verandert
EN lichtsterkte < 100lx
DAN
-lamp A aan
-Schakel Flow1 uit NA 1 seconde
-Schakel Flow1 in NA 12 uren

Maar dit is ook een manier:
ALS lichtsterkte verandert
EN lichtsterkte < 100lx
EN lichtsterkte > 90lx
DAN lamp A aan