Balboa BWA Wi-Fi

Hej någon som har tips eller har samma önskan om App för Balboa Wi-Fi till sitt spa bad. Går inte med controlmyspa.

1 Like

Den appen finns nu.

Hej vilken app då? Det Wi-Fi modulen som sitter i kan ej nyttja Controlmyspa utan går bara ansluta lokalt.

Då får du lägga in ditt önskemål till den som skriver ControlMySpa appen.

Han har tyvärr meddelat att han inte kommer göra det. :slightly_frowning_face: Men det fanns en annan kille i tråden som skulle titta på en homekit kod på github och se om han kunde fixa det. Hoppas hoppas… :blush:

Hello I just want to hear how it goes with a possible solution? I, who am new to this world, am very happy if it can be solved.

look here

1 Like