Backup restore met zichtbare backups

Wie kan m ij helpen om het Homey ding weer aan de praat te krijgen
Gisteren stopte homey er spontaan mee nadat hij 's-nachts opnieuw was opgestart. Normaal start mijun homey 's-morgen met een bepaalde kleurring deze kreeg ik niet. De LED ring ging niet aan op bestaande voeding of een 2’voeding met genoeg amp ^&^*)+ Na een paar uur koeling weer geprobeert maar wel een kleurring maar geen flows meer. Dan maar resetten wat nogal wat voeten in de aarde heeft. Na veel proberen uiteindelijk zover dat er gevraagd wordt om restore maar dan blijkt dat ik €0.99 betaal voor ??? want er zijn helemaal geen oude backup’s te zien.
1 Waar kan ik zien welke backup’s er zijn gemaakt de afgelopen tijd.
2 Kan ik deze ook ophalen met een nieuw account.
3 Is er iemand die dit ook heeft dat homey spontaan stopt

Who can help me to get the Homey thing working again
Yesterday homey spontaneously stopped after rebooting overnight. Normally my homey starts in the morning with a certain color ring, I didn’t get this one. The LED ring did not turn on on an existing power supply or a 2’ power supply with enough amp ^&^*)+ After a few hours of cooling tried again, but a color ring but no more flows. Then just reset what has quite a few feet in the ground. After a lot of trying, finally to the point where it asks for restore, but then it turns out that I pay €0.99 for ??? because there are no old backups to be seen at all.
1 Where can I see which backups have been made recently.
2 Can I also pick this up with a new account.
3 Is there anyone who also has this that homey spontaneously stops.

Just look here:

should show the last 7 backups for max 3 Homey’s

BTW: Only your Homey Owner can make backups, the subscription should be on that account.
You need to be logged on to that account to view the backups in the link above.
You need to be logged on to that account when running Recovery for Homey and want to restore something (visible in that account online)

Hallo meneer Dijker
Dit is niet het antwoord wat ik zoek. Ik zoek mij eigen backup waarvoor ik betaal.
Anthon

Ehh, ja - en de account pagina (van je eigen account) die @Dijker je aanwees is waar je je backups kunt zien. Als ze daar niet staan dan heb je je Homey vermoedelijk aan een ander account gekoppeld gehad dan je dacht. Staan ze daar wel dan gaat er mogelijk iets anders mis met het restoren.
Ik heb zelf gemerkt dat als Homey een firmware update doet tijdens de setup dat backups het dan niet lijken te doen. Bij een tweede poging erna kon ik ze wel kiezen.

Nee.

1 Like

Wie kan m ij helpen om het Homey ding weer aan de praat te krijgen
Gisteren gestopte homey er spontaan mee helemaal hij is opnieuw gestart. Normaal start mijun homey 's-morgen met een gekozen kleurring deze kreeg ik niet. De LED ring ging niet aan op bestaande voeding van een 2’voeding met genoeg amp ^&^*) + Na een paar uur koeling weer geprobeert maar wel een kleurring maar geen flows meer. Dan maar resetten wat nogal wat voeten in de aarde heeft. Na veel uiteindelijk uiteindelijk dat er gevraagd wordt om te herstellen maar dan blijkt dat ik € 0,99 betaal voor ??? want er zijn helemaal geen oude backup’s te zien.
1 Waar kan ik zien welke backup’s er de afgelopen tijd zijn gemaakt.
2 Kan ik deze ook ophalen met een nieuw account.
3 Is er iemand die dit ook heeft gestopt met stoppen

Weer nee.

1 Like

Bij de pagina die @Dijker je heeft aangewezen, als je bent ingelogd met het juiste account:

Huh? Daar ben ik zelf mee gestopt :crazy_face:

1 Like

@Anthon , @yokingy
Anthon Koning

Graag even de Welcome to the forum! doornemen,
het is niet de bedoeling meerdere Topics over hetzelfde te maken.

Daarom samengevoegd en gesloten

Bedankt. Stop voorlopig ook met homey

1 Like