Apple Home Pods

Er det mulig å mulig å spille musikk på disse fra Homey Pro på noen måte :thinking:

1 Like