Afval Herinnering 2.0 niet te selecteren bij het maken van flows op HP2023

Ik heb een nieuwe Homey Pro 2023 en ik ben bezig om alles nieuw in te stellen.

Een van de dingen die ik in wil stellen zijn meldingen voor wanneer het afval wordt opgehaald.
Hiervoor heb ik op de HP2019 gebruik gemaakt van de app “Afval Herinnering 2.0”.

Op de HP2023 heb ik deze app ook geïnstalleerd en er staat ook bij de app dat deze de HP2023 gewoon ondersteunt. De app heb ik ingesteld op mijn adres, zoals ook op de HP2019 ingesteld stond. Wanneer ik echter een flow wil maken waarbij ik op een bepaald tijdstip een melding wil sturen dat het afval de volgende dag wordt opgehaald, dan moet ik de app “Afval Herinnering 2.0” kunnen selecteren.
Deze app staat echter niet in het rijtje van apps die ik kan kiezen.

Heb ik iets over het hoofd gezien met instellen? Of werkt de app niet geheel naar behoren op de HP2023?

Is er een alternatief voor deze app? Of is er bekend of deze app nog beschikbaar komt voor HP2023?

Ik heb de app Trashcan Reminder 2.0 kunnen installeren op mijn HP2023, maar als ik een flow wil aanmaken waarbij ik gebruik maar van de app, dan is deze niet beschikbaar wanneer ik de app wil selecteren in het aanmaken van de flow.

Je kunt Trascan alleen vinden bij AND kaartjes.

Oh wat dom van me zeg… gewoon helemaal niet bij stilgestaan :man_facepalming:t2:

Maar dan kan ik inderdaad wel Afval Herinnering selecteren

Bedankt!

:+1: