Advanced flow handmatig starten

Waarom is het niet mogelijk om een advanced flow handmatig te starten vanaf je telefoon?
Een normale flow kun je handmatig starten.

Het gebeurt wel eens dat een flow niet vanzelf start en dan is het fijn dat je met een druk op de flow alsnog de flow kunt laten starten.

De template met voorbeelden gemist?

Sorry @Dijker.G ik begrijp niet wat je bedoelt.
Kun je het op een andere manier uitleggen?
Ook bij de FAQ advanced flow zie ik niet een antwoord.

Voeg deze toe aan je Advanced Flow…
image

Een AF kan meerdere andere triggers hebben maar er kan er maar één gestart worden vanaf de telefoon, [ :point_up_2: Advanced Flows met een Start-blok kunnen gestart worden als een favoriete Flow, vanuit een andere Flow, Advanced Flow, Spraak Assistent, Siri Shortcuts of Apple Watch. ]

1 Like

oh was het zo simpel… :smiling_face: :person_facepalming: