Weerlive.nl

  • $ representeert het (JSON) object dat teruggestuurd wordt door de server
  • liveweer is de naam van een β€œkey” in dat object; de waarde die bij de key hoort is een array van waarden (elke waarde is weer een object, dus $.liveweer is een array-van-objecten);
  • [0] is het eerste element van dat array; als je het tweede element wilt, moet je [1] gebruiken (enz);
  • d0tmax is de naam van een key in het (in dit geval) eerste element van de liveweer array

De expressie is een JSONPath expressie. Je kunt hier in realtime zulke expressies uitproberen: plak het JSON resultaat van de weerlive server in het β€œJSON” veld, vul bovenin de JSONPath expressie in, en rechts zie je het resultaat.