Webverzoek met logic card

Hallo allemaal,

Op dit moment gebruik ik de HTTP Request app om requests te versturen vanuit homey naar macrodroid op mijn telefoon en tablet. Het ontvangen van webhooks heb ik inmiddels allemaal omgezet naar de ingebouwde logic van homey maar het verzenden van requests wil nog niet lukken.

In de app HTTP Request is de opdracht 1 lange zin in 1 tekstvak. Wanneer ik dit wil omzetten naar de logic van homey zelf zijn er 3 verschillende tekst vakken en ik vermoed dat ik één en ander in de opdracht moet opsplitsen (daar waar het nu 1 lange opdracht is)

Een opdracht is bijvoorbeeld deze:

"http://trigger.macrodroid.com/mijn_macrodroid_adres/helderheid?Helderheid=

Helderheid dashboard"

Hiermee pas ik de helderheid van het dashboard aan.

Hoe moet ik deze opdracht invoeren in de web request card van Homey zelf?

Ik gebruik ook webverzoeken en vul alleen maar het bovenste vak (URL) in.
Methode: GET. Headers en Body laat ik leeg.

De oplossing was wel erg bijzonder.

Ik typ iets onzinnigs in de vakken van Header en Body. Vervolgens haal ik de onzin weer weg en sla de flow opnieuw op. Daarna werkt het, vraag niet hoe het kan maar profiteer er van zou mijn vader zeggen

Maak je de flow via app of browser?

Alleen via de browser.

Ik had hetzelfde probleem met de browser en heb toen de flow in de app gemaakt. Maar goed te weten dat met een truukje ook via de browser gaat.

1 Like