Varmtvatn+billadar=straumtopp!

Eg har laga denne:


Går det an å få lagt inn ellers “Slå på” til slutt her? Dette for å sleppa å laga ein flow for kvar ladarstatus der VV skal vera på (standby, paused, completed, car connected).

This thread has been moved to the non-english forum, if you have any problems with that please feel free to contact me or another moderator.

Ja. Legg den inn på samme sted. Hold på den og dra den ned

Takk👍! Så enkelt!