Tv på lampor på dimma upp samt dimma ner

Försöker få till ett flow, typ såhär tv slås på det är efter solnedgång slå då på lampor i vardagsrum dimma till 25% flow nr 2, Tv slås av det är efter solnedgång dimma upp lamporna till 75%, är ute efter att lamporna bara tänd när det är mörkt ute så att säga dvs slår jag på eller av Tv dagtid så ska inte lamporna tändas och dimmas upp eller ner.Någon som sitter med ett fungerande flow att dela med sig av? flow för att slå av och på tv fungerar utan problem.

Inte riktigt säker på vad du fastnat på eller vad du redan har fått ihop.
Finns många sätt att göra detta beroende på hur man strukturerat sina flows, enklaste är väl att under “Och…” i sitt flow lägga till ett villkor av typen “Datum och tid - Det är efter solnedgång”. Men sen har du ju fallet när TVn slås på före solnedgång, eller att du slår på TVn för att titta på frukost-TV och blir sittande tills solen går upp, så det är inte så heltäckande eller flexibelt som man kanske önskar.

Jag har tyvärr inga flow som gör det du frågar om, men jag kan beskriva hur jag hade gjort på ett principiellt plan.

För ett fall som ditt hade jag jag satt upp en ja/nej-variabel som visar om TVn är på eller inte, och en för om det är ljust eller inte. Därefter hade jag satt upp flows som startar vid soluppgång respektive solnedgång för att sätta variabeln för ljust. Dessa flows kan man enkelt justera så man får brytpunkten vid önskad tidpunkt.
Sedan gör man ett antal flows för att täcka in de fall man vill hantera, exempelvis “TV på” ändras till “ja” och “Ljust” = “nej”, dimma till 25%. Om “Ljust” ändras till “nej” och “TV på”=“ja”, tänd och dimma till 25% annars tänd och dimma till 75%. Om “TV på” ändras till “nej” och “Ljust”=“nej”, dimma till 75%. Om “Ljust” ändras till “ja”, släck ljuset o s v.
Variabeln för TVn är inte helt nödvändig men det blir kanske lite renare och tydligare flows med den.
Handlar det om ett flertal lampor kan det bli lite meckigt att styra dem individuellt i varje flow, ett sätt är att skapa en Virtual Device som man dimmar upp och ner, sedan ett flow som reagerar på förändring av den enheten och i sin tur kontrollerar de faktiska lamporna.

Sen lite om det här med solens upp och nedgång. Dels finns appen “Sun Events” som ger fler möjligheter än den inbyggda “Tid och datum”, med en brasklapp för att båda dessa metoder är lite trubbiga när det gäller behov av belysning inomhus, de tar ju ingen hänsyn till om det är klart eller molnigt och det har ganska stor inverkan. Vill man lyxa till det lite kan man använda appen “Svensk väderprognos” för att justera tidpunkterna för omslag mellan ljust och mörkt genom att titta på värdet “Total molnighet”, det funkar rätt hyfsat. Om total molnighet t ex är 6 eller högre kan man senarelägga omslaget till dagsläge med en timme, alternativt slå om till mörkerläge en timma tidigare.