Homey Community Forum

Trådfri dimmer - long press

När man kör ikeas trådfri dimmer “standalone” kan man hålla inne dimmerknapper för att dimma upp eller ner.
Men hur gör man samma sak i homeyn?
Skapar jag ett flow med knapparna “long press” så händer inget förrän man släpper knappen efter ett “long press” - har man satt relative dimmer level så ökas/minskas motsvarande, men då måste man ju trycka en gång till och upprepa processen.

Hur har ni andra löst det?

1 Like

+1 på den frågan.

Har du kommit fram till en lösning?