Tibber Pulse uten abonnement

Hei,

Jeg er i ferd med å flytte meg over fra Home Assistant til Homey og trenger litt hjelp. I HA brukte jeg et lokalt oppsett av Tibber Pulse slik at dataene gikk rett fra Pulse via MQTT til HA. Dette var superstabilt, og jeg fikk sanntids-forbrukt selv om jeg ikke var Tibber kunde.

Er det mulig å gjøre noe tilsvarende i Homey?

Jørgen

1 Like

Ja. Bare ved å legge til Pulse appen gir Homey appen statistikk på forbruket live og over tid. Og så kan du pushe forbruksverdiene inn i andre apper og flows for videre analyse.

Takk. Jeg hadde håpet å slippe et hopp ut i skyen, men jeg har kjørt med denne løsningen i noen dager nå og det har vært stabilt.

Med Pulse-appen, mener du Tibber?

Jeg har to Tibber Pulse enheter: en er koblet til hjemme der jeg har Tibber som strømleverandør og den andre på et forsamlingshus med annen strømleverandør. Begge er lagt til i min Tibber mobil app. Så har jeg installert “Tibber” appen i Homey, og der får jeg da inn forbruksdata fra begge Pulsene.

1 Like