Homey Community Forum

Systemair sammen med netatmo

Jeg har gått over fra homeseer til homey for å gjøre ting litt lettere. Men det er en ting jeg sliter med og det er styring av ventilasjonen. Jeg har netatmo weather station med tre ekstra inne enheter, og en z-wave styringsenhet for systemair ventilasjonen.

Slik er oppsettet jeg har hatt før og er veldig fornøyd med egentlig:
CO2 nivå under 1000, lav styrke
CO2 nivå mellom 1000 og 1500, medium styrke
CO2 over 1500, høy styrke

Når jeg setter opp lignende oppsett på homey så setter jeg regel når CO2 nivå endres på f.eks. stue, så sjekker den med en variabel CO2 er mellom 1000 og 1500, hvis den er det, så endres styrke på systemair til medium. Dette fungerer helt fint å sette opp mot en av måle nodene. Problemet mitt oppstår når jeg lager en slik regel for alle de tre andre også.
Hvis man da tenker seg et eksempel hvor CO2 er 1200 i stuen og 500 på et av soverommene. Da vil stue regelen sette ventilasjonen opp til medium, men med en gang det er en endring i CO2 nivået på en av rommene vil de da sette ventilasjonen ned til lav igjen, selv om det er over 1000 i stuen.

Er det noen som vet hvordan jeg kan lage en logikk hvor jeg kan ta det høyeste tallet av alle fire målestasjonene og bruke det for å styre ventilasjonen?

1 Like

Litt sent svar,
Men bruk appen

Det kan du sette alle enhetene sommopphir CO2 i en gruppe og velge at gruppen skal vise den høyeste rapporterte verdien (blandt mange andre valg)