Sparegris + VVB styring

Hei, for å få hurtig hjelp må du spørre på forumet [APP][Pro] Piggy Bank

Du må aldri bruke denne modusen på VVB. Av hvis krise vil IKKE skru tanken på igjen. (denne modusen er tiltenkt ikke-essensielle lys)

Riktig oppsett er å sette den til styrt + slå på, så setter du heller ulik temperatur per prispunkt (dyrt/billig etc).