Shelly

Shelly verkar visa Fahrenheit fast det står celsius.
Tex skulle det kunna vara 30celsius = 86farenheit men i Homey skulle det stå 86 celsius.
Är lite osäker men jag tror att det är detta som är problemet.
Man använder data från tF istället för tC