Node.js / Homey HCS

Heey Heey,

Na een kleine 2 maanden aan de slag te zijn met Homey wordt ik er gelukkig steeds makkelijker mee. Inmiddels ben ik erachter gekomen dat er dus mogelijkheden zijn om Smartthings werkend te krijgen op Homey (correct me if im wrong?). Dit is geen officiele app via hier maar zou hem dus via Github moeten kunnen uploaden.

Nu heb ik inmiddels hier gelezen dat Homey HCS niet meer werkt, maar dat er een alternatief zou zijn genaamd Node.js waar ik dit dus ook mee zou moeten kunnen installeren. Ik heb de How-To geprobeerd te volgen maar ik loop helaas bij het begin al vast.

Ik heb gecheckt welke versie mijn Homey heeft en deze versie op mijn windows geinstalleerd. Vanaf het moment dat ik dan Homey wil aanroepen krijg ik gelijk een syntaxError. Wat doe ik fout of waar moet ik zoeken om dit te verhelpen?

Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier

npm install -g homey
npm should be run outside of the Node.js REPL, in your normal shell.

It seems you are nearly there. You just have open a normal Windows command prompt (type “command prompt” in the search box and the option to run it should appear) and type the npm commands, etc in there.

Thanks, i have tried the instruction above with the command prompt you told me. Now its getting further then i was. I was trying to install the Smartthings App. This is what i did?

C:\Users\Jesper>cd desktop

C:\Users\Jesper\Desktop>cd com.smartthings-master

C:\Users\Jesper\Desktop\com.smartthings-master>homey app install
✓ Pre-processing app...
Added FlowCard `acceleration_x_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `acceleration_y_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `acceleration_z_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_acceleration_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_object_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_object_true` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_water_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `button_status_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `doorStatus_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `dryer_status_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `dustStatus_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `presenceStatus_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `tag_button_status_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `washer_status_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `is_door_open` for type `conditions`
Added FlowCard `ac_auto_cleaning_mode_action` for type `actions`
Added FlowCard `ac_fan_mode_action` for type `actions`
Added FlowCard `ac_fan_oscillation_mode_action` for type `actions`
Added FlowCard `ac_lights_action` for type `actions`
Added FlowCard `ac_mode_action` for type `actions`
Added FlowCard `ac_options_action` for type `actions`
Added FlowCard `ac_sound_mode_action` for type `actions`
Added FlowCard `door_action` for type `actions`
Added FlowCard `dryer_status_action` for type `actions`
Added FlowCard `media_input_source_action` for type `actions`
Added FlowCard `robot_vacuum_start_action` for type `actions`
Added FlowCard `washing_machine_mode_02_action` for type `actions`
Added FlowCard `washing_machine_mode_action` for type `actions`
Added FlowCard `washing_machine_rinse_cycles_action` for type `actions`
Added FlowCard `washing_machine_spin_level_action` for type `actions`
Added FlowCard `washing_machine_status_action` for type `actions`
Added FlowCard `washing_machine_temperature_action` for type `actions`
Added FlowCard `alarm_contact_main_true` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_main_false` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_main_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_freezer_true` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_freezer_false` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_freezer_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_cooler_true` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_cooler_false` for type `triggers`
Added FlowCard `alarm_contact_cooler_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `fridge_water_filter_main_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `measure_temperature_freezer_changed` for type `triggers`
Added FlowCard `measure_temperature_cooler_changed` for type `triggers`
Added Driver `refrigeration`
Added Driver `stDevice`
Added Capability `ac_lights_off`
Added Capability `ac_lights_on`
Added Capability `acceleration_x`
Added Capability `acceleration_y`
Added Capability `acceleration_z`
Added Capability `aircon_auto_cleaning_mode`
Added Capability `aircon_fan_mode`
Added Capability `aircon_fan_oscillation_mode`
Added Capability `aircon_mode`
Added Capability `aircon_option`
Added Capability `alarm_acceleration`
Added Capability `alarm_garage_door`
Added Capability `alarm_object`
Added Capability `alarm_presence`
Added Capability `button_status`
Added Capability `button_timestamp`
Added Capability `completion_time`
Added Capability `defrost`
Added Capability `dishwasher_auto_door_release`
Added Capability `dishwasher_dertergent`
Added Capability `dishwasher_drum_self_cleaning`
Added Capability `dishwasher_job_status`
Added Capability `dishwasher_operation`
Added Capability `dishwasher_progress_percentage`
Added Capability `dishwasher_remaining_time`
Added Capability `dishwasher_sanitize`
Added Capability `dishwasher_speed_booster`
Added Capability `dishwasher_start_delay`
Added Capability `dishwasher_washing_course`
Added Capability `dishwasher_zone`
Added Capability `dryer_completion_time`
Added Capability `dryer_cycle`
Added Capability `dryer_dry_level`
Added Capability `dryer_job_status`
Added Capability `dryer_status`
Added Capability `dryer_temperature`
Added Capability `dryer_time`
Added Capability `dryer_wrinkle_prevent`
Added Capability `dust_filter_status`
Added Capability `error_alarm_state`
Added Capability `fridge_deodor_filter`
Added Capability `fridge_device_report_state_configuration`
Added Capability `fridge_power_cool`
Added Capability `fridge_power_freeze`
Added Capability `fridge_water_filter`
Added Capability `image_capture`
Added Capability `kids_lock`
Added Capability `measure_air_quality`
Added Capability `measure_object_type`
Added Capability `measure_odor`
Added Capability `media_input_source`
Added Capability `rapid_cooling`
Added Capability `rapid_freezing`
Added Capability `remote_status`
Added Capability `rinse_cycles`
Added Capability `robot_cleaning_mode`
Added Capability `robot_cleaning_movement`
Added Capability `robot_cleaning_turbo`
Added Capability `silent_mode`
Added Capability `spin_level`
Added Capability `tag_button_status`
Added Capability `tag_button_timestamp`
Added Capability `washer_job_status`
Added Capability `washer_mode`
Added Capability `washer_mode_02`
Added Capability `washer_status`
Added Capability `water_temperature`
Command failed: npm ls --parseable --all --only=prod
npm WARN config only Use `--omit=dev` to omit dev dependencies from the install.
npm ERR! code ELSPROBLEMS
npm ERR! missing: lodash@^4.17.21, required by com.smartthings@2.0.10
npm ERR! missing: nodemailer@^6.7.7, required by com.smartthings@2.0.10

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     C:\Users\Jesper\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-05-23T20_24_07_645Z-debug-0.log

This error may be fixed by running `npm install` in your app.

C:\Users\Jesper\Desktop\com.smartthings-master>

In the end it get som error and it stops.
Thanks already for all support, really appriciate it!

The GitHub repo doesn’t include the Node.js libraries, so just type
npm install
That will install the libraries specified in the package.
Then do the install again

Niet definitief, er wordt wel aan een fix gewerkt.

1 Like