Memory leak bij te grote advanced flow

Ik was net even uit interesse eens bij een grote advanced flow naar mijn devtools aan het kijken. Daar zag ik dat een aantal frontend errors zijn gelogd. Er wordt een mogelijk memory leak verwacht omdat ik te veel listeners heb. Is dit omdat mijn advanced flow te groot is?
Wanneer wordt hij dan aanzien als te groot? Volgende error zag ik in mijn console:

MaxListenersExceededWarning: Possible EventEmitter memory leak detected. 51 connect listeners added. Use emitter.setMaxListeners() to increase limit
at My Homey
at t.value (My Homey)
at t.value (My Homey)
at t.value (My Homey)
at t.value (My Homey)
at My Homey
at new Promise ()
at new t (My Homey)
at t. (My Homey)
at x (My Homey)
at c._invoke (My Homey)
at T.forEach.e. [as next] (My Homey)
at n (My Homey)
at My Homey
at new Promise ()
at new t (My Homey)
at t. (My Homey)
at t. (My Homey)
at t. (My Homey)
at x (My Homey)
at c._invoke (My Homey)
at T.forEach.e. [as next] (My Homey)
at n (My Homey)
at My Homey

Dit heeft niks met Advanced Flow te maken maar met het aantal devices dat in de web app live updates ontvangt. Daarnaast is het maar een warning en geen echte leak.

Als dit dus een leak zou zijn zou het ook een web app memory leak zijn en niet van Homey zelf.

3 Likes