Homey Community Forum

Köksvåg med wifi?

Hej

Nån som vet om det finns någon köksvåg med wifi som går att koppla till homey? Eller kanske zigbee eller z-wave våg?